نقشه ی حرارتی دستگاه لیزر چه میباشد و چگونه چک کنیم؟

هیت مپ ( HeatMap ) , نقشه‌های حرارتی داده‌های گرافیکی دستگاه لیزر و رنگی میباشند که مارا توانمند میسازند خلق کاربران دستگاه لیزر را شناسایی کنیم . در واقع نقشه حرارتی یک کدام از تست های کاربرد پذیری است که به ما یک روءیت کرد گرافیکی از خلق و خوی و حرکات دستگاه CNC را نمایش میدهد و به ما امداد می کند تا محصول را به سمت هدف ها دستگاه لیزر خویش جهت‌دهی کنیم .

هیت مپ ( Heat Map ) یکى از ابزارهاى دراختیار براى بررسى خوی کاربران است و نقشه‌ای است حرارتی که نشان میدهد دستگاه لیزر در کدام قسمت صفحه , دستگاه لیزر کاربران تعامل بیشتری داشته‌اند . با اینکه نقشه‌ی حرارتی میتواند حالت‌های مختلفی را از قبیل Click , Scroll , ‌ Mouse Movement , ‌ User Attention و … نشان دهد ولی درین مطلب تمرکز دستگاه لیزر بر روی انتقال تجربه‌ی دستگاه لیزر محاسبه هیت مپ از روی خدمت CrazyEgg و بهبود تجربه کاربرى به امداد آن است .

تاریخچه هیت مپ


برای اولین بار در سال ۱۸۷۹ میلادی یک پژوهشگر فرانسوی به‌این نکته پی پیروزی که مردمان در هنگام مطالعه بر روی جزو عبارات توقف می کنند درحالی‌که از بعضا کلمه ها دیگر تخت گاز عبور می کنند . ابعاد دستگاهی به نام Eye Tracker ساخته شد که حرکات چشم را در حین مطالعه تحت حیث می‌گرفت .

در سال ۱۹۸۰ میلادی از این روش برای ارزیابی اعتنا مردمان به تبلیغات روزنامه‌ها و مجلات منفعت شد . هرچند که انجام این فعالیت نیازمند صرف هزینه متعددی بود اما آمار و داده ها به دست آمده سبب شد که روزنامه‌ها و مجلات با تغییر تحول ساختار و طراحی خود بیش‌ترین بازدهی از تبلیغات را داشته باشند . بنابراین به‌کارگیری دستگاه لیزر هیت مپ ها دوچندان حساس و پرطرفدار شد .
آیا نشانگر موشواره معادل نگاه استفاده کننده است؟

مبنی بر تحقیقی که در دانشکده کارنگی ملون انجام شد و سود به دست آمده نشان می‌داد که عمده از ۸۸ درصد حرکات ماوس دستگاه لیزر بر روی صفحه ها سایت ها دستگاه لیزر با محل نگاه چشم به کاغذ مطابقت میکند . بدین ترتیب اگر حرکات و خلق و خوی کاربران بر روی صفحه های وب سایت را دنبال کنیم به اطلاعات ارزشمندی و مفیدی خواهیم رسید و یک هیت مپ تا اندازه‌ای ظریف در مشت خواهیم داشت .